ΚΛΑΣΙΚΉ ΚΑΡΈΚΛΑ CLUB

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ ετ.

Χρώμα: Πυτανθ ιυς θε
Βάρος: 45 kg
Μέγεθος: Desis XXL
Νυμκυαμ: Ρεσυσαβο ραθιονιβυς (124)ΑΨΙΔΩΤΉ ΠΟΛΥΘΡΌΝΑ

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ.

Χρώμα: Αν εραντ σανστυς
Βάρος: 45 kg
Μέγεθος: Desis XXL
Νυμκυαμ: Φις νο (124)


ΜΟΝΤΈΡΝΟΣ ΚΑΝΑΠΈΣ

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ.

Χρώμα: Δεθραξιθ προδεσεθ μεα
Βάρος: 45 kg
Μέγεθος: Desis XXL
Νυμκυαμ: Περτινασια αν (124)


ΜΕΓΆΛΗ ΚΑΡΈΚΛΑ

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα.

Χρώμα: Νο δυις σονγυε
Βάρος: 45 kg
Μέγεθος: Desis XXL
Νυμκυαμ: Περ πυρθο (124)